ZERO TO ATPLCOMPLEX PILOT TRAININGZERO TO ATPLCOMPLEX PILOT TRAININGIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)IR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)TECNAM P2010PPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAINING

Zázemí F AIR