COMPLEX PILOT TRAININGZERO TO ATPLPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)ZERO TO ATPLCOMPLEX PILOT TRAININGIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)COMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCETECNAM P2010

Článek

Změna v poskytování informační služby na letišti Benešov LKBE

24.10.2013 08:00

Vážení přátelé.

Od dnešního dne 24.10.2013 platí změna v poskytování služeb na LKBE. AFIS je nahrazena službou poskytující informace a volací značka "BENEŠOV INFO" s mění na "BENEŠOV RADIO". V podstatě se jedná o formální změnu.

Změna v poskytování informační služby na letišti Benešov.


V souladu se změnami v legislativních požadavcích Evropské unie a v souladu s vyhláškami Ministerstva dopravy a spojů ČR, které na ně reagují, se provozovatel letiště rozhodl změnit formu poskytování informací tak, že dosud provozovaná služba AFIS bude nahrazena službou poskytující informace známému provozu (Radio). V minulých letech došlo k tomu, že služba AFIS byla novou právní úpravou vyplývající přímo z předpisů Evropské unie zařazena mezi letové navigační služby se všemi požadavky na ně kladenými. Vzhledem k tomu, že převážná většina našich letišť by tyto požadavky nebyla schopna splnit a v konečném důsledku by změna vedla k likvidaci malého letectví v ČR, se příslušné orgány rozhodly zavést nový druh služby, který by přímo nepodléhal evropské legislativě, ale zároveň zachoval stávající úroveň kvality v podávání Leteckých informací.
V měsíci září 2013 provedl ÚCL řízení, v němž se provozovatelé AD rozhodovali jakou službu budou poskytovat. Výhodou poskytování služby AFIS je možnost na AD provozovat letecká veřejná vystoupení a letecké soutěže - u nás jde o dvě akce ročně. Nevýhodou je značná finanční náročnost technického vybavení stanoviště AFIS (přibližně 500 tis. Kč) a další výdaje na jeho údržbu a provoz. Největší překážkou je ale to, že projektování, výrobu, instalaci a údržbu těchto zařízení může provádět pouze organizace s oprávněním od ÚCL. Vzhledem k tomu, že servisní organizace doposud tyto práce prováděly pouze na několika řízených letištích, jich je pouze několik a tomu odpovídají i jejich finanční požadavky. Po zralé úvaze jsme se proto rozhodli poskytovat pouze službu „Radio“ s tím, že dodržíme úroveň kvality poskytované služby jako doposud, přestože požadavky na nově zavedenou službu jsou v některých ohledech tolerantnější. Pro vás jako uživatele nově zavedené služby se nic nemění s výjimkou používání nového volacího znaku „BENEŠOV RADIO“. Rozsah informací podávaných službou zůstává stejný.
Podrobnější informace o nové službě lze nalézt v Dodatku „S“, což je příloha předpisu L11 – Letové provozní služby.