TECNAM P2010COMPLEX PILOT TRAININGZERO TO ATPLPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)COMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGZERO TO ATPLIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)

Článek

Obchodní tajemství

12.03.2013 00:00

Připomínáme v této souvislosti, že obchodním tajemstvím se rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem a jeho podnikáním, které mají skutečnou nebo alespoň potencionální, materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle podnikatele utajeny. Využití takovýchto materiálů majících charakter obchodního tajemství je dle Obchodního zákoníku považováno za nekalosoutěžní jednání a obchodní tajemství každého podnikatele – soutěžitele na trhu a je chráněno mimo obchodního práva též i trestním právem (viz. ust. § 248 trestního zákona – Porušení předpisů hospodářské soutěže). Za neoprávnění využití cizího obchodního tajemství se mimo jiné považuje též využití informací o osobách klientů podnikatele a jejich oslovování za účelem „přetažení“ ke konkurenci.

Neradi bychom se tedy setkávali s tím, že byste Vy, naši klienti, byli oslovováni kýmkoliv, kdo informace o Vaší osobě a Vaše osobní data získal tak, že je nabyl za okolností naplňujících porušování obchodního tajemství naší společnosti. Bylo by to jednání nesolidní nejenom vůči naší společnosti, ale i vůči Vám s tím, že by navíc mohlo dojít i  k neoprávněnému nakládání s Vašimi osobními daty.

Vážení klienti společnosti FAIR, spol. s r.o., doufáme, že takovýmto nepříjemným událostem ze strany třetích osob vůči Vám i vůči naší společnosti nebude docházet. Pokud byste se však s obdobným jednáním setkali, nebo pokud byste získali jakékoliv informace o takovémto jednání, sdělte nám, prosím, tyto Vaše poznatky, abychom mohli sjednat nápravu. 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi, která jak věříme bude i nadále příjemná, jako byla až dosud, a že nebude mařena nekalými praktikami ze strany konkurence.

Společnost F AIR, spol. s r.o.