IR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)TECNAM P2010COMPLEX PILOT TRAININGCOMPLEX PILOT TRAININGIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)PPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGZERO TO ATPLPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEZERO TO ATPL

Článek

Obchodní tajemství

12.03.2013 00:00

Připomínáme v této souvislosti, že obchodním tajemstvím se rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem a jeho podnikáním, které mají skutečnou nebo alespoň potencionální, materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle podnikatele utajeny. Využití takovýchto materiálů majících charakter obchodního tajemství je dle Obchodního zákoníku považováno za nekalosoutěžní jednání a obchodní tajemství každého podnikatele – soutěžitele na trhu a je chráněno mimo obchodního práva též i trestním právem (viz. ust. § 248 trestního zákona – Porušení předpisů hospodářské soutěže). Za neoprávnění využití cizího obchodního tajemství se mimo jiné považuje též využití informací o osobách klientů podnikatele a jejich oslovování za účelem „přetažení“ ke konkurenci.

Neradi bychom se tedy setkávali s tím, že byste Vy, naši klienti, byli oslovováni kýmkoliv, kdo informace o Vaší osobě a Vaše osobní data získal tak, že je nabyl za okolností naplňujících porušování obchodního tajemství naší společnosti. Bylo by to jednání nesolidní nejenom vůči naší společnosti, ale i vůči Vám s tím, že by navíc mohlo dojít i  k neoprávněnému nakládání s Vašimi osobními daty.

Vážení klienti společnosti FAIR, spol. s r.o., doufáme, že takovýmto nepříjemným událostem ze strany třetích osob vůči Vám i vůči naší společnosti nebude docházet. Pokud byste se však s obdobným jednáním setkali, nebo pokud byste získali jakékoliv informace o takovémto jednání, sdělte nám, prosím, tyto Vaše poznatky, abychom mohli sjednat nápravu. 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi, která jak věříme bude i nadále příjemná, jako byla až dosud, a že nebude mařena nekalými praktikami ze strany konkurence.

Společnost F AIR, spol. s r.o.