TECNAM P2010COMPLEX PILOT TRAININGIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)IR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)PPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGZERO TO ATPLZERO TO ATPL

Soukromý pilot

Létání pro zábavu

 

Soukromý pilot letounů - PPL (A)

Získání licence soukromého pilota letounů je prvním stupněm pro ty, kteří to s létáním myslí opravdu vážně, chtějí se naučit pilotovat „dospělé“ letadlo a zároveň jej využívat nejen pro svou zábavu, ale i za účelem privátního nebo služebního cestování. V naší škole můžete plně využít výhod létání na letadlech kategorie VLA (Very Light Aircraft), které spočívají ve vysoké výkonnosti spolu s velmi příznivou cenou.

PPL je první licencí, která má téměř celosvětovou platnost, umožní jeho držiteli vykonávat funkci velícího pilota nebo druhého pilota jakéhokoliv letounu nasazeného na neobchodní lety. K této licenci si můžete pořídit nadstavbové kvalifikace a rozšířit tak využití licence – můžete se naučit létat např. v noci, podle přístrojů (v mraku nebo za špatné viditelnosti) nebo řídit vícemotorová letadla. PPL je zároveň prvním krokem pro ty letecké nadšence, kteří by se chtěli v budoucnu živit jako profesionální piloti.

Vstupní požadavky

Minimální věk pro zahájení výcviku je 16 let, pro získání licence  17 let. Adept musí být držitelem platného zdravotního osvědčení II. třídy. Toto osvědčení lze získat v Ústavu leteckého zdravotnictví (ÚLZ) v Praze 6 - jedná se o placenou vstupní lékařskou prohlídku u specializovaných lékařů. Pokud nemáte závažné zdravotní problémy, lékař Vás uzná schopným a přidělí Vám zdravotní osvědčení. Na prohlídku je třeba se objednat předem na dispečinku ÚLZ - tel.: +420 973 212 455.

Výcvikový program

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit vlastní výcvikový kurz. Ten se sestává z teoretické výuky a praktického výcviku.

Teoretická výuka

Před zahájením praktického létání musí žák získat teoretické základy zahrnující letecký zákon, všeobecné znalosti letadla, lidskou výkonnost, základy letu a komunikaci. V průběhu praktického výcviku probíhá další výuka teorie, která je zaměřena především na otázky letecké navigace, meteorologie a samozřejmě na přípravu před závěrečnou pilotní zkouškou. Teorie celkem trvá v průměru 8-10 dní, záleží na Vašich časových možnostech a samozřejmě čase, který věnujete samostudiu.

Praktický výcvik

Praktické létání obsahuje celkem 45 letových hodin. Výcvik probíhá na letounu TECNAM P-92 JS (40 hodin) certifikovaném v kategorii VLA a na simulátoru FNPT II (5 hodin). Během výcviku se naučíte bezpečně létat nejen na domácím letišti v Benešově, ale přistávat na jiná letiště, absolvujete přelet se dvěmi mezipřistáními v minimální délce 270 km a 10 hodin sólo letů pod dohledem. Na konci výcviku budete mít takové znalosti a schopnosti, že můžete létat i na velká mezinárodní letiště, a pokud vládnete leteckou angličtinou, dokážete se s letadlem pohybovat i v zahraničí.

Délka praktické výuky se dá nejlépe vyjádřit počtem cca 20 tzv. letových dnů. Letový den znamená pro klienta den, kdy nás může navštívit na dobu 3-4 hodin (předletová příprava, 1-3 hodiny letu, poletový rozbor) a kdy jsou vyhovující meteorologické podmínky. Při velmi intenzivní docházce je možné výcvik absolvovat za měsíc, průměrná délka kurzu je nejčastěji kolem 4-6 měsíců.

 

Praktický výcvik na moderních strojíchJiž na jaře 2014 budete moci letět navigační lety se zcela novým modelem P2008 JC od továrního výrobce TECNAM, který ve své třídě daleko předčí stávající modely jako jsou Cessna C150 a Cessna C152.

Těmito moderními stroji TECNAM P2008 JS vybavila své výcvikové centrum také renomovaná letecká společnost Air France. Ve své flotile jich má již 12 kusů.

Na tento moderní stroj TECNAM P2008 JS se budete moci přeškolit v rámci výcviku PPL(A).
Pro více informací o tomto modelu zde


Zkoušky

Teoretické zkoušky

Žák může vykonat zkoušku z teoretických znalostí již v době trvání praktického výcviku. Tato zkouška se provádí formou písemných testů z devíti předmětů na Úřadě pro civilní letectví v Praze. Každý test musí být proveden s minimálně 75% úspěšností během 12 měsíců.

Praktické zkoušky

Po úspěšném vykonání teoretické zkoušky a ukončení výcviku žák absolvuje praktickou zkoušku z letových dovedností v délce cca 1,5 hodiny letu. Ta se skládá z techniky pilotáže letadla a z navigačního traťového letu. Po složení zkoušky obdrží žák licenci Soukromého pilota letounů s mezinárodní platností.

Zápočty předchozí praxe

Pro držitele platné licence na vrtulníky, ultralighty s pevnými křídly a aerodynamickým řízením ve všech třech osách, dále pro kluzáky, motorizované nebo motorové kluzáky, může být započítáno 10 % jejich celkové letové doby ve funkci velícího pilota takového letadla, nejvýše však 10 hodin, do celkového počtu letových hodin k získání PPL(A). Minimální počet hodin letového výcviku  tak může být těmto žákům snížen až na 20 hodin výcviku s instruktorem a 10 hodin sólo letů.

 

Cena:  viz aktuální ceník služeb

Cena zahrnuje

 • 40 hodin praktického pilotního výcviku na letadle TECNAM P-92 JS,
 • 5 hodin simulátor FNPT II
 • náklady na letového instruktora
 • předletové přípravy a poletové rozbory
 • přístup k výukovým materiálům na letišti Benešov
 • přístup k počítačovým programům a dokumentaci pro plánování letů
 • individuální konzultace s leteckým instruktorem

Cena nezahrnuje:

 • náklady na teoretický výcvik
 • náklady na letištní poplatky
 • náklady na vykonání pilotní zkoušky

Cena je bez DPH a je hrazena průběžně dle prolétané částky

 

Kvalifikace pro lety v noci - NIGHT

Kvalifikace pro lety v noci umožní držiteli létat v noci za podmínkek letu za viditelnosti země, tzv. VFR (Visual Flight Rules).

Výcvik létání v noci je zaměřen na zvládnutí vyšší, hlavně psychologické zátěže pilota zapříčiněné omezenou viditelností země, horizontu popř. jiných referenčních bodů, které ztěžují prostorovou orientaci. Je ztížen odhad vzdálenosti, náklonu, výšky, úhlových rychlostí otáčení a rychlosti letu. Za letu mohou vznikat iluze. Je ztížena obsluha ovladačů a spínačů v kabině. Při pojíždění je ztížen odhad rychlosti pojíždění. S výjimkou pojíždění, vzletu a přistání je technika pilotáže obdobná jako při letu podle přístrojů. Pilot je však povinen kontrolovat svou polohu v prostoru a polohu vůči ostatním letadlům tak, aby byla dodržena pravidla letu za viditelnosti - VFR.

Tuto kvalifikaci je možno absolvovat již jako součást kurzu soukromého pilota letounů - PPL (A).

Zároveň je NIGHT nezbytnou podmínkou pro zahájení výcviku létání podle přístrojů – IR (A) a pro získání licence obchodního pilota – CPL (A)

Zkoušky

Teoretická ani praktická zkouška není požadována, kvalifikace je po ukončení kurzu přímo zapsána do průkazu způsobilosti žáka.

Cena:  viz aktuální ceník služeb

Cena zahrnuje

 • 5 hodin praktického pilotního výcviku na C-150 a PA-28
 • náklady na letového instruktora
 • předletové přípravy
 • poletové rozbory
 • přístup k výukovým materiálům na letišti Benešov
 • přístup k počítačovým programům a dokumentaci pro plánování letů
 • individuální konzultace s leteckým instruktorem

Cena nezahrnuje:

 • náklady na teoretický výcvik
 • letištní poplatky

Cena je bez DPH a je hrazena průběžně dle prolétané částky

 

Létání podle přístrojů na jednomotorových letounech - IR SEP

Cílem kurzu je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů.

Vstupní požadavky

Zájemce o získání kvalifikace IR/SEP musí mít platnou PPL (A) nebo CPL (A) licenci, dále kvalifikaci pro lety v noci - NIGHT. Před finální zkouškou dovednosti musí mít minimálně 50 hodin přeletů jako velitel letadla (PIC CC).

Výcvikový program

Teoretická výuka

Žadatel musí absolvovat schválený kurz teoretické výuky k IR(A) v rozsahu alespoň 200 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky) nebo jako součást teoretického kurzu ATPL v délce 450 hodin ve schválené organizaci pro pozemní výuku – např. v naší škole. Všechny školy teorie nabízí i tzv. distanční typ výuky, kde je podstatná část absolvována formou samostudia.

Praktický výcvik

Celkový letecký výcvik obsahuje 50 hodin létání, přičemž 30 hodin na simulátoru FNPT II a 20 hodin na jednomotorovém letounu Piper PA-28.

Zkoušky

Teoretické zkoušky

Žák může vykonat zkoušku z teoretických znalostí již v době trvání praktického výcviku. Teoretická zkouška probíhá v češtině nebo angličtině formou počítačových testů na Úřadě pro civilní letectví (ÚCL) v Praze. Testové otázky jsou koncipovány jako „multiple-choice“, tedy označení jedné ze 4 možných odpovědí.

Praktické zkoušky

Praktická zkouška obsahuje traťový let s examinátorem v délce zhruba 1,5 hodiny. Před závěrečnou zkouškou dovednosti musí mít nalétáno minimálně 50 hodin přeletů jako velitel letadla (PIC CC).

Zápočty předchozí praxe

Držitelé CPL (A) absolvují praktický pilotní výcvik v délce 45 hodin (30 hodin na simulátoru, 15 hodin na PA-28). Držitelé IR (H) - kvalifikace přístrojového létání na helikoptéry – absolvují pouze 10 hodin praktického výcviku.

Cena:  8 326 EUR viz aktuální ceník služeb

Cena zahrnuje

 • 50 hodin praktického výcviku na FNPT II a PA-28
 • náklady na letového instruktora
 • předletové přípravy
 • poletové rozbory
 • přístup k výukovým materiálům na letišti Benešov
 • přístup k počítačovým programům a dokumentaci pro plánování letů
 • individuální konzultace s leteckým instruktorem

Cena nezahrnuje:

 • letištní poplatky

Cena je bez DPH a je hrazena průběžně dle prolétané částky

 

Kvalifikace pro vícemotorové letouny - MEP(A)

Získání kvalifikace pro vícemotorové letouny – Multi-Engine Piston (MEP) – opravňuje držitele létat jako velitel na vícemotorových letounech s pístovými motory (např. TECNAM P2006 T, PA-34 Seneca, PA-32 Aztec, L-200 Morava atd.).

Vstupní požadavky

Zájemce o tuto kvalifikaci musí být držitelem licence PPL (A) a nejpozději před POZ (přezkoušení odborné způsobilosti) musí mít splněn minimální nálet 70 hodin jako velitel letadla (PIC).

Žadatel o licenci musí absolvovat zhruba 45-60 minut letu s examinátorem, obsahem je zkouška techniky pilotáže (3-4 okruhy a zhruba 20 minut letu v prostoru).

Cena:  42 113 Kč

Cena zahrnuje

 • 6 hodin praktického pilotního výcviku na dvoumotorovém letounu TECNAM P2006
 • náklady na letového instruktora
 • předletové přípravy
 • poletové rozbory
 • přístup k výukovým materiálům na letišti Benešov
 • přístup k počítačovým programům a dokumentaci pro plánování letů
 • individuální konzultace s leteckým instruktorem

Cena nezahrnuje:

 • letištní poplatky
 • náklady na teoretický výcvik v rozsahu 7 hodin

Létání podle přístrojů na vícemotorových letounech - IR/MEP

Cílem kurzu je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů.

Jednotlivé úlohy, které bude žák ve výcviku provádět, jsou zaměřeny k naplnění cíle výcviku, tedy, aby byl žák schopen pilotovat vícemotorové letouny při letech IFR s minimální výškou rozhodnutí 200 ft.

Vstupní požadavky

Zájemce o tuto kvalifikaci musí být držitelem platné licence PPL (A) nebo CPL(A), dále kvalifikace pro lety v noci (NIGHT) a platnou typovou kvalifikaci na MEP.

Žadatel musí absolvovat schválený kurz teoretické výuky k IR(A) v rozsahu alespoň 200 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky) nebo jako součást teoretického kurzu ATPL v délce 450 hodin ve schválené organizaci pro pozemní výuku – např. v naší škole. Všechny školy teorie nabízí i tzv. distanční typ výuky, kde je podstatná část absolvována formou samostudia.

Praktický výcvik

Kompletní pilotní výcvik zahrnuje 55 hodin létání, z toho 35 hodin na simulátoru FNPT II a 20 hodin na dvoumotorovém letounu.

Zkoušky

Teoretické zkoušky

Žák může vykonat zkoušku z teoretických znalostí již v době trvání praktického výcviku. Teoretická zkouška probíhá formou počítačových testů na Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) v češtině nebo angličtině. Testové otázky jsou koncipovány jako „multiple-choice“, tedy označení jedné ze 4 možných odpovědí.

Praktické zkoušky

Praktická zkouška obsahuje traťový let s examinátorem v délce zhruba 1,5 hodiny. Před závěrečnou zkouškou dovednosti musí mít nalétáno minimálně 50 hodin přeletů jako velitel letadla (PIC CC).

Zápočty předchozí praxe

Držitelé CPL (A) absolvují praktický výcvik v délce 50 hodin (35 hodin simulátor FNPT II a 15 hodin dvoumotorový letoun), držitelům kvalifikace pro lety IFR na vrtulnících je započteno 10 hodin.

Cena:  viz aktuální ceník služeb

Cena zahrnuje

 • výcvik v rámci předepsané osnovy
 • náklady na letového instruktora
 • předletové přípravy
 • poletové rozbory
 • přístup k výukovým materiálům na letišti Benešov
 • přístup k počítačovým programům a dokumentaci pro plánování letů
 • individuální konzultace s leteckým instruktorem

Cena nezahrnuje:

 • letištní poplatky

Cena je bez DPH a je hrazena průběžně dle prolétané částky

 

LETECKÁ ANGLIČTINA

Každý pilot který chce létat do zahraničí musí složit zkoušku z ICAO angličtiny (včetně pilotů ULL). Cílem kurzu je připravit žáka na anglickou komunikaci v rámci VFR nebo IFR.

Během kurzu se pilot naučí anglickou leteckou frazeologii, letecké zkratky a poslechy reálných leteckých situací. Procvičuje se také základní gramatika a slovíčka.

Pro IFR angličtinu je nutné složit zkoušku na ÚCL minimálně v rozsahu level 4.

 

Kvalifikace letového instruktora FI (A)

Cílem výcvikového kurzu FI (A) je vycvičit pilota-žáka tak, aby mohl poskytovat výcvik na jednomotorových letounech až do úrovně PPL (A)

Pilot-žák musí být po ukončení výcviku schopen školit žadatele na úroveň předepsanou pro vydání PPL (A) včetně předletových příprav, poletových rozborů a teoretické výuky.

Výcvikový kurz nesmí být ukončen do doby, než bude žadatel o FI (A) schopen provádět ve funkci instruktora postupy a obraty požadované při zkoušce dovednosti s úrovní přiměřené právům držitele FI(A).

Vstupní požadavky

Žadatel musí před vstupem do výcviku dosáhnout minimálního věku 18 let. Dále musí dosáhnout minimálně základního vzdělání a musí mít dostatečnou znalost českého nebo anglického jazyka

Žadatel musí být držitelem platného zdravotního osvědčení 1. nebo 2. třídy.

Předchozí praxe

Držitel průkazu PPL (A)  - musí absolvovat před vstupem teoretickou výuku CPL (A) nebo ATPL (A) včetně přezkoušení, dále musí mít nalétáno minimálně 150 hodin jako PIC (pilot-in-command).

Držitel průkazu CPL (A) - musí mít nalétáno minimálně 200 letových hodin, z nichž alespoň 100 musí být ve funkci PIC (pilot-in-command).

Z celkového náletu platí, že:

Žadatel musí mít nalétáno minimálně 30 hodin na SEP (jednomotorových letounech), z nichž alespoň 5 hodin musel nalétat v průběhu 6 měsíců předcházející vstupní letové zkoušce

Žadatel musí absolvovat alespoň 10 hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše 5 hodin může být na FNPT II nebo FS

Žadatel musel nalétat alespoň 20 hodin přeletů jako PIC zahrnujících let o celkové délce 300 NM, v jehož průběhu uskutečnil alespoň 2 plná mezipřistání na různých letištích

Vstupní zkouška

Letová vstupní zkouška s kvalifikovaným FI (A)-f je založena na požadavcích přezkoušení odborné způsobilosti SEP v rozmezí posledních 6 měsíců předcházejících začátku kurzu.

Výcvikový program

Teoretická výuka

Teorie zahrnuje do 125 hodin výuky.

Praktický výcvik

Minimální osnova činí 30 hodin 10 minut na jednomotorovém letounu P-92 JS.

Cena:  viz aktuální ceník služeb

Cena zahrnuje

 • 30 hodin 10 minut praktického výcviku na P-92 JS
 • náklady na letového instruktora
 • předletové a poletové rozbory
 • přístup k výukovým materiálům na letišti v Benešově
 • přístup k počítačovým programům a dokumentaci pro plánování letů
 • individuální konzultace s leteckým instruktorem

Cena nezahrnuje:

 • náklady na letištní poplatky
 • náklady na teoretický výcvik
 • náklady na vykonání zkoušky

Cena je bez DPH a je hrazena průběžně dle prolétané částky

 

Letecká akrobacie

Kurz letecké akrobacie je určen pro milovníky létání, kteří chtějí prožít "adrenalinové" létání nebo kteří se chtějí naučit vyšší pilotáž. Mnoho dopravních pilotů je leteckými akrobaty a mnozí dosáhli na mistrovské tituly u nás i v zahraničí.

Během kurzu se pilot naučí např. přemet, souvrat, překrut, zvrat, výkrut, let na zádech, vývrtku a spojování prvků do sestavy.

Výcvik zahrnuje:  5 hodin teorie a 8,5 hodiny praxe

Výcvikový letoun:  Zlín Z 142

Výcvikový program

Teoretická výuka

počet hodin není pevně stanoven, zpravidla se však skládá z 1-2 denní konzultace s instruktorem

Praktický výcvik

6 letových hodin na Z142.

Cena:  viz aktuální ceník služeb