IR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)ZERO TO ATPLCOMPLEX PILOT TRAININGIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)PPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGCOMPLEX PILOT TRAININGZERO TO ATPLPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCETECNAM P2010

Zázemí F AIR